Ingenting / Nothing

Hej!

Det var länge sedan jag uppdaterade den här web-platsen. Den har blivit ett digitalt visitkort mer än något annat.

Hi!

It’s long time since I updated this page. It has become a digital calling card more than anything else.