Cinekid Script Lab

Jag var på Cinekid och deltog i deras ScriptLab med manuset ”Iro” som jag skrivit och som jag spånat fram med Maremi Watanabe och Peter Hiltunen.

6 hektiska och intensiva och extremt effektiva dagar, skickligt och trevligt hopsydda av festivalstaben, Nienke Poelsma, Thijs van der Laak, Esther van Driesum mfl.

Ca 12 projekt i olika stadier, synopis – tredje version. Varje projekt tilldelades en coach som kunde se manuset med nya men erfarna ögon. Jag och Maremi, som regisserar, fick i uppgift att läsa in oss på ett norskt dokumentärprojekt. Tanken var att vi skulle komma med feedback när de hade sitt möte med sin coach. När vi hade möte kring Iro var det en person som hade läst vår senaset version. Mycket effektivt och  underbart att få input på det en håller på med. Det är så lätt att bli blind för sina egna grejer. I vårt fall visade det sig att ett tidshopp som var kvar från en tidigare version stökade till hela upplevelsen. Med det struket (och några följder av den ändringen ) har vi plötsligt ett manus som känns i hjärtat redan från början.