Sci-Fi i nära relationer

IMG_3175I natt levererade jag en animerad science fiction julmusikal. Idag börjar arbetet med att bidra med vidareutvecklingen av en dramakomediserie som handlar om nära relationer. Oklart vilket som blir mest spejsat.