Ingenting / Nothing

Hej!

Det var länge sedan jag uppdaterade den här web-platsen. Den har blivit ett digitalt visitkort mer än något annat.

Hi!

It’s long time since I updated this page. It has become a digital calling card more than anything else.

”Best Writing in a Feature Film Production” !

Den lysande storyboardstjärnan Elinor Bergman och jag har blivit nominerade till varsin ”Emile(European Animation Awards) för vårt arbete med ”Gordon och Paddy” i regi av Linda Hambäck. Elinor är nominerad i klassen ”Best Storyboard” och jag i kategorin ”Best Writing”! Galan går av stapeln i franska Lille (tror inte att det finns något Lille som inte är franskt) den 8 december.

Så våldsamt hedrande och roligt att ens vara påtänkt för detta pris!

The brilliant storyboard artist Elinor Bergman and I have been nominated for The European Animation Awards (the ”Emile”), for our work on Gordon & Paddy directed by Linda Hambäck. Elinor is nominated in the category ”Best Storyboard” and I for ”Best Writing”. The gala takes place in Lille, France on the 8th of December. 

Such an honour to be nominated!